ร้านค้ามีทางเลือกได้หลากหลายในการกำหนดเงื่อนไขในการสมัครสมาชิกของลูกค้า เช่น บางร้านใช้วิธีคิดค่าสมัครบัตรสมาชิกรายปี, บางร้านต้องใช้จ่ายครบจำนวนที่กำหนดแล้วจะได้รับบัตร ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับธุรกิจของร้าน และความสะดวกในการใช้งาน

ลองดูการ์ด รองรับรูปแบบบัตรสมาชิกหลายแบบ โดยถ้ามองในมุมผู้ใช้แอป เมื่อเลือกไปที่แท็ป Add Card จะมองเห็นบัตรต่างๆ ตามตัวอย่างดังภาพ สังเกตตำแหน่งที่มีการวงสีแดงไว้
 

 Various Card Types

จะเห็นว่า มองจากมุมผู้ใช้จะมีรูปแบบของบัตรต่างๆ ดังดังนี้

 1. Free: ไม่เสียค่าใช้จ่าย กดเพื่อสมัครบัตรได้ทันทีเลยจากในแอป
 2. B10 (มีค่าสมาชิกต่อปี) เช่น 10, 49, 99, และ 149 บาท: กดเพื่อสมัครบัตรได้ทันที แต่มีค่าใช้จ่าย โดยระบบจะตัดค่าสมาชิกผ่านทาง SMS (Easy2Pay) ของผู้ใช้ และลองดูการ์ดจะนำส่งเงินให้ร้านค้าภายหลังที่ได้รับเงินจากทาง Easy2Pay และหักค่าใช้จ่ายแล้ว
 3. Store: ผู้ใช้จะดูได้แค่รายละเอียด แต่ไม่สามารถสมัครบัตรได้ โดยคำว่า Store หมายถึงให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ร้าน ซึ่งในกรณีนี้ ร้านมีอิสระที่จะตั้งกฎเกณฑ์ในการสมัครสมาชิกได้เอง เช่น ต้องชำระค่าสมัครสมาชิกก่อน (ชำระโดยตรงกับแคชเชียร์ของร้าน) หรือ ใช้จ่ายครบตามกำหนด และเลือกใช้วิธีการที่จะให้ลูกค้าสมัครตามวิธีด้านล่าง
 4. ไม่แสดง: ไม่ต้องการแสดงบัตรสมาชิกของร้านในหน้า Add Card กล่าวคือ ผู้ใช้ทั่วไปจะไม่เห็น ไม่ทราบว่ามีบัตรนี้อยู่ในระบบ เหมาะกับบัตรที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ร้านค้าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเอง และ ต้องสมัครที่ร้านเท่านั้น

ในกรณีที่ 1. และ 2. ลูกค้าสามารถกดสมัครสมาชิกบัตรได้เองจากภายในแอป โดยกดปุ่ม Free หรือ ปุ่มที่แสดงเลขราคา ส่วนในกรณีของ Store หรือ บัตรที่ไม่แสดง การสมัครจะต้องทำที่ร้าน กับเจ้าหน้าที่ของร้าน โดยมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

วิธีการให้ลูกค้าสมัครสมาชิกที่หน้าร้าน

เมื่อลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านและผ่านเงื่อนไขที่จะให้สมัครสมาชิกแล้ว ร้านค้ามีวิธีการที่จะทำการสมัครให้ลูกค้าดังต่อไปนี้

 1. ให้ลูกค้าสแกนรหัส QR จากแท่น: ร้านค้าสามารถวางแท่นที่แสดงภาพ QR code สำหรับสมัครสมาชิก ดังตัวอย่างด้านล่าง เช่น ไว้ที่แคชเชียร์ของร้าน เพื่อให้ลูกค้าสแกนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกร้านของท่าน โดยวิธีนี้ ลูกค้าใดๆ ที่เห็นแท่นนี้ก็สามารถสแกนเพื่อเป็นสมาชิกได้ กล่าวคือ QR code นี้ใช้สมัครได้หลายครั้ง
   Add Card Standee

  โดยร้านค้าสามารถพิมพ์ภาพ QR สำหรับแท่นดังกล่าวได้จาก Back-end web site ใน tab Settings และเลือก Print Standee ดังภาพ
   Print Standee

 2. ให้ลูกค้าสแกนรหัส QR จากตั๋วสมาชิก (Member Ticket): ร้านค้าพิมพ์ตั๋วสมาชิก ซึ่งมีรหัส QR อยู่ และมอบตั๋วสมาชิกนี้ให้กับลูกค้าเพื่อให้สแกนและสมัครเป็นสมาชิก โดยรหัส QR บนตั๋วแต่ละใบ สามารถใช้ได้ครั้งเดียว

 Member Ticket

โดยร้านค้าสามารถพิมพ์ภาพ QR สำหรับแท่นดังกล่าวได้จาก Back-end web site ใน tab Tickets, เลือก Member Tickets, กด +New Member Tickets และกด Print เพื่อพิมพ์ดังภาพ

 Create Member Tickets

จะเห็นว่าทางเลือกการสมัครสมาชิกของลูกค้ามีหลายแบบ แล้วแต่ร้านจะเลือก ยกตัวอย่างการเลือกดังต่อไปนี้

 • บัตรฟรี, เน้นการสะสมแต้ม: เหมาะกับร้านที่ต้องการให้ลูกค้าสมัครสมาชิกได้โดยง่าย ทั้งจากในแอป และ จากหน้าร้าน (ผ่านแท่น QR) สิทธิ์ประโยชน์อาจจะจำกัดเพราะใครๆ ก็สมัครได้ แต่เน้นให้ลูกค้าสะสมแต้มเพื่อรับของรางวัล ถ้าต้องการบัตรแบบนี้ให้เลือกเป็นบัตรแบบ Free
 • บัตรไม่ฟรีและสมัครที่ร้านเท่านั้น: เหมาะกับบัตรสมาชิกทีมีสิทธิ์ประโยชน์มาก ต้องให้ลูกค้าใช้จ่ายถึงกำหนด หรือจ่ายค่าธรรมเนียม ถึงจะเป็นสมาชิกได้ โดยให้ลูกค้าสมัครที่หน้าร้าน ด้วยวิธี Member Ticket ถ้าต้องการบัตรแบบนี้ให้เลือกเป็นบัตรแบบ Store

ลองเลือกวิธีที่เหมาะกับร้านของท่านดูนะครับ