ฟีเจอร์สำคัญที่เป็นที่นิยมใช้อันหนึ่งของลองดูการ์ด คือ เครดิต

เครดิตคืออะไร

เครดิตเป็นฟีเจอร์ที่ร้านค้าสามารถใช้ในการนับจำนวนสิ่งของต่างๆ ตามที่ร้านกำหนด เช่น เงิน, สิทธิ์ในการใช้บริการต่างๆ เช่น จำนวนผ้าที่สามารถส่งซัก, จำนวนครั้งที่สามารถเข้าใช้บริการ

Example Image of Credits

มองในแง่หนึ่ง เครดิตมีความคล้ายกับแต้ม เนื่องจากเป็นตัวเลขเหมือนๆ กัน มีการเพิ่มลดได้เมื่อซื้อบริการเพิ่มหรือใช้บริการเหมือนๆ กัน แต่แตกต่างกันตรงที่แต้มถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสะสมเพื่อแลกของรางวัล เป็นเสมือนของแถมเพิ่มเติมที่เกิดจากการใช้บริการ แต่เครดิตถูกออกแบบมา ใช้แทนเงินหรือสินค้าที่ลูกค้าได้จ่ายหรือชำระค่าบริการไปก่อนล่วงหน้า เมื่อมาใช้บริการก็เพียงแสดงหน้าจอแอป และให้เจ้าหน้าที่ร้านค้าตัดยอดเครดิตนี้ไป ช่วยเพิ่มความเร็วในการใช้บริการ และลูกค้าสามารถดูยอดคงเหลือและประวัติการใช้งานได้เองทางเว็บ

ตัวอย่างการใช้เครดิต เช่น ใช้เก็บจำนวน Token สำหรับสั่งพิมพ์ชิ้นงาน ซึ่งขั้นแรกลูกค้าต้องซื้อ Token ก่อน โดยชำระเงินที่แคชเชียร์ (ซึ่งลูกค้าแต่ละท่านอาจมีส่วนลด โปรโมชั่น ทำให้ตัวเงินที่จ่ายอาจจะไม่เท่ากัน) เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เครดิตชื่อ PrintPoint Token ก็จะปรากฎในแอป หลังจากนั้นเมื่อมาใช้บริการแต่ละครั้ง ลูกค้าก็เพียงแสดงหน้าจอแอป และเจ้าหน้าที่ร้าน ก็จะตัดเครดิตตามปริมาณการใช้งานแต่ละครั้งไป และลูกค้าสามารถดูภาพเครดิตคงเหลือ และประวัติการใช้งานได้ดังภาพ

Example Credit Print Token    Example Credits Usage History

นอกจากนี้ ร้านค้าสามารถนำเครดิตไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ได้อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถใช้ลองดูการ์ดเป็นบัตรพนักงาน และใช้เครดิตเป็นตัวนับวันลาหยุด, ลาพักร้อนต่างๆ ที่พนักงานแต่ละท่านใช้ไป เพื่อแก้ปัญหาพนักงานจำไม่ได้แน่ชัดว่าตนเองได้ลาไปกี่ครั้งและยังเหลืออีกกี่ครั้ง หรือ ใช้ในการบันทึกคะแนนเสริมพิเศษได้ที่จากการทำงานได้ตามเป้า เป็นต้น

Example other credits usage

สำหรับเจ้าหน้าที่ร้านค้า เมื่อลูกค้ามาใช้บริการ สามารถให้และตัดเครดิตได้ 3 วิธี คือ 

  • Android Merchant App โดยเจ้าหน้าที่ร้านจะต้องมีโทรศัพท์มือถือ Android และลงซอฟต์แวร์ Longdo Merchant
  • Merchant Admin Web  http://merchant.longdo.com/
  • QR code ตัดเครดิต โดยร้านค้าพิมพ์กระดาษที่มีรหัส QR Code ไว้ล่วงหน้า เมื่อลูกค้ามาใช้บริการ ก็ให้สแกน QR และเครดิตของลูกค้าจะถูกตัดไปในปริมาณที่กำหนด

 

Tags: