Jones

Jones' Salad

ลุงโจนส์ จะเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆ เมื่อคุณสะสมใบผักได้มากขึ้น เมื่อลุงโจนส์ขึ้นสู่ Lv ต่อไป คุณจะได้รับ คูปองรางวัล โดยสามารถใช้คู่ปองได้ใน icon Coupon