พร้อมเพย์คืออะไร

พร้อมเพย์ (PromptPay) คือการเชื่อมโยงระหว่างบัญชีธนาคาร, หมายเลขโทรศัพท์, และหมายเลขบัตรประชาชน โดยมีระบบการโอนเงินที่ใช้ข้อมูลอันใดอันหนึ่งในสามอย่างนี้ ก็สามารถโอนถึงกันได้

ทำให้เราสามารถโอนหรือรับโอนเงินโดยการใช้เบอร์โทร (ซึ่งมีข้อดีคือ เพื่อนเราอาจจะรู้อยู่แล้ว) หรือ เลขบัตรประชาชน (ซึ่งกรณีรับเงินจากภาครัฐ เช่น คืนภาษีอะไรต่างๆ ซึ่งรัฐจะทราบเลขที่บัตรประชาชนของเรา แต่ไม่ทราบเลขบัญชีธนาคาร)

ที่สำคัญอีกอย่าง คือ การโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ (ยัง) ฟรี ซึ่งก็เป็นเรื่องดี แทนที่จะต้องเสียค่าโอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาข้ามธนาคาร หรือ ข้ามจังหวัด 

ร้านค้าต้องทำอะไร

ร้านค้าสามารถใช้ประโยชน์จากพร้อมเพย์ได้ในการรับชำระเงิน โดยการแปะ QR พร้อมเพย์ของร้านค้าไว้ให้ลูกค้าสแกนเพื่อชำระเงิน โดยหน้าตาจะเป็นอะไรประมาณนี้
Prompt Pay QR Code Example

QR Code ด้านบน แท้จริงก็คือ ชุดตัวเลขตัวหนังสือยาวๆ ตามมาตรฐาน EMVco ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเลือกใช้ โดยตัวอย่าง QR ข้างต้นจะเป็นตัวเลขดังนี้

0020101021129370016A000000677010111021301055481167615802TH53037646304C0C5

ซึ่งจะเห็นว่ามีตัวเลข 0105548116761 ซึ่งเป็นเลขประจำตัวนิติบุคคลบริษัท ถ้ามีการโอนเงินเข้ามา ก็จะเข้าไปยังบัญชีที่บริษัทนี้ผูกไว้ ซึ่งในกรณีของร้านค้าของท่าน อาจจะเป็นเลขประจำตัวนิติบุคคล หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้ก็ได้

แล้วลูกค้าจะชำระเงินอย่างไร

ลูกค้าสามารถใช้แอปต่างๆ ที่รองรับการ PromptPay QR Code โดยจะแบ่งเป็นสองส่วนดังนี้

  1. แอปของธนาคาร เมื่อมีการสแกน จะเป็นการชำระเงินตรงไปยังบัญชีเงินฝากของท่านในธนาคารนั้นๆ ทันที
    • SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์
    • K Plus ของธนาคารกสิกรไทย
  2. แอปอื่นๆ เช่น
    • Longdo Cards หรือ แอปของร้านของท่านเอง สามารถตั้งค่าให้รองรับการชำระเงินผ่าน QR Prompt Pay ได้ โดยจะเป็นการตัดเครดิตเงินที่ลูุกค้าเติมเข้าไปในแอปไว้ก่อนแล้ว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม / Longdo Pay

จะเห็นว่าลูกค้ามีทางเลือกได้หลากหลายในการชำระเงิน ไม่ผูกติดกับแอปใดแอปหนึ่ง
 

ข้อมูุลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

Tags: