พร้อมเพย์คืออะไร

พร้อมเพย์ (PromptPay) คือการเชื่อมโยงระหว่างบัญชีธนาคาร, หมายเลขโทรศัพท์, และหมายเลขบัตรประชาชน โดยมีระบบการโอนเงินที่ใช้ข้อมูลอันใดอันหนึ่งในสามอย่างนี้ ก็สามารถโอนถึงกันได้

Tags: