ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 30 ท่าน ที่ได้รับรางวัลถุงผ้า Longdo จากการร่วมทำแบบสำรวจการใช้งานบัตรสมาชิกของคนไทย ทางทีมงานได้ทำการจัดส่งถุงผ้าให้ท่านแล้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ควมร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 

1. ธยาน์ อังธนานุกุล
2. พรภิไธย สุวรรณกล่อม
3. บริบูลย์ ไตรเวช
4. ปิยะ ศิริปัน
5. วันทิพย์ สุวัฒน์ศิริพล
6. Thiti Boonkerd
7. นพชนก ผดุงลักษมี
8. ภูริวัจน์ ประเสริฐพัชร์

ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหม

โลกาเป็นแอปฟรี ผู้ใช้สามารถติดตั้งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ส่วนบัตรสมาชิกของแต่ละร้านจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับร้านค้าผู้ออกบัตรเป็นคนกำหนด เช่น ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกหรือไม่, ถ้าเสียจะชำระอย่างไร, ให้ผู้ใช้กดสมัครได้จากแอปเลยหรือต้องสมัครที่ร้านเท่านั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จะกำหนดวิธีการสมัครสมาชิกอย่างไรดี) โดยสรุป ประเภทของบัตรจะแสดงในแอป ถ้าบัตรไหนฟรีจะเขียนว่า Free