ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 30 ท่าน ที่ได้รับรางวัลถุงผ้า Longdo จากการร่วมทำแบบสำรวจการใช้งานบัตรสมาชิกของคนไทย ทางทีมงานได้ทำการจัดส่งถุงผ้าให้ท่านแล้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ควมร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 

1. ธยาน์ อังธนานุกุล
2. พรภิไธย สุวรรณกล่อม
3. บริบูลย์ ไตรเวช
4. ปิยะ ศิริปัน
5. วันทิพย์ สุวัฒน์ศิริพล
6. Thiti Boonkerd
7. นพชนก ผดุงลักษมี
8. ภูริวัจน์ ประเสริฐพัชร์