ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 30 ท่าน ที่ได้รับรางวัลถุงผ้า Longdo จากการร่วมทำแบบสำรวจการใช้งานบัตรสมาชิกของคนไทย ทางทีมงานได้ทำการจัดส่งถุงผ้าให้ท่านแล้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ควมร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 

1. ธยาน์ อังธนานุกุล
2. พรภิไธย สุวรรณกล่อม
3. บริบูลย์ ไตรเวช
4. ปิยะ ศิริปัน
5. วันทิพย์ สุวัฒน์ศิริพล
6. Thiti Boonkerd
7. นพชนก ผดุงลักษมี
8. ภูริวัจน์ ประเสริฐพัชร์
9. พรธนา ยิ่งยอดกุล
10. Mongkonchai Tonpudsa
11. ศศรัณย์ พิพัฒน์.
12. พัฒนพงศ์ ปลื้มเกษร
13. ศุภานันท์ เตชะเกสมณี
14. สวิตตา บัตวิเศษ
15. คุณรุ่งรัตน์ มีสมบูรณ์
16. ภูธน บุญช่วย
17. ณัฐวดี เชาวน์ศิริ
18. Thanachoti Charoensap
19. น.ส.ศิรประภา สมพันธ์
20. Parinyaporn Plasuan
21. ชัยยา รตนธงชัย
22. ปิยวัฒน์ เพ็ญพัก
23. ผุดผาด พงศ์เจริญสุข
24. ณันฐปกรณ์ รักกลาง
25. เนติ คู่โชติกุล
26. เบญจวรรณ ระงับภัย
27. ธณัทอร สหหาญลือชัย
28. ปิยะชัย เนตรสว่างกุล
29. ณัฐฐิญา สุทธิโสมสุข
30. ชลินทรา อินศรีเมือง

Comments

ยินดีที่ได้ใช้บริการครับผม

ยินดีที่ได้ใช้บริการครับผม ขอบคุณมากๆครับผม